06-46293456 info@solhoveniers.nl

Fundering

Palen tot op het zand zonder heimachine. Een eenvoudig relatief goedkoop systeem om verzakking van uw terras of vlonder tegen te gaan.

Verzakkingen zat in uw tuin?

Dan hebben wij waarschijnlijk een goede betaalbare lange termijn oplossing.

Hoe dan?

Wij draaien metalen palen met een boorkop de grond in tot op de zandlaag. De zandlaag is een stevig fundament, ook heimachines met heipalen plaatsen de heipaal op de zandlaag.

Voordelen

 • Wij werken echter zonder heimachine waardoor er geen zware trillingen ontstaan.
 • Doordat we zonder heimachine werken kunnen we nagenoeg overal komen.
 • Weinig overlast
 • Relatief goedkoop
 • Snel te realiseren
 • GEEN verzakt terras, schutting, tuinschuur of blokhut meer

Nadelen

Het draaipaal fundament kan minder hebben dan normaal heiwerk. De draaglast per paal is minder. Logisch want het draaipaalsysteem is juist bedacht voor tuinconstructies en niet om bouwconstructies mee te onderheien!

Toepassingen

Verzakkingen tegen te gaan van:

 • schuurtjes
 • terras
 • schutting
 • vlonder
 • blokhut
 • overkapping

Contact:

Sol Hoveniers
Dorpsstraat 83
2391 BD Hazerswoude Dorp
E info@solhoveniers.nl
M 06-46293456